Gradinita Ana Lugojana
Breaking News

Târgul pregătirilor de vacanţă

Delimitare+- ADimensiune Font+- Printează articol
Târgul pregătirilor de vacanţă

Luna iunie înseamnă pentru cei mai mulţi dintre noi prima lună de vară, sfârşitul anului şcolar, începutul vacanţei mari, prilej de bucurii pentru copii (nu doar de 1 iunie). Unde plecăm în vacanţa de vară, alături de copiii noştri? Ce vor face copiii în vacanţa mare? Ce vor citi? Cu ce se vor juca? Unde vor descoperi copiii noştri lucruri noi, utile, practice şi foarte interesante? Posibile răspunsuri la întrebările de mai sus le oferă expozanţii de la Târgul pregătirilor de vacanţă pentru familii cu copii mici şi foarte mici.

Târgul pregătirilor de vacanţă pentru familii cu copii mici și foarte mici se diferenţiază de alte evenimente prin mai multe elemente:

 • oferă într-un mod foarte accesibil unui public bine definit variante concrete de satisfacere a unor nevoi absolut fireşti, de a merge în vacanţă cu copiii, chiar dacă sunt mici sau foarte mici, fără teama că nu vor găsi în unităţile de primire (promovate la târg) mâncare sănătoasă, curăţenie, amabilitate şi locuri de joacă, de a le oferi cât mai des copiilor produse atrăgătoare (cărţi, jucării etc.) accesibile ca preţ, realizate cu pasiune şi cu multă răbdare, de a le oferi cât mai multe şanse copiilor să-şi descopere înclinaţii spre activităţi captivante şi nepericuloase, prin frecventarea diverselor ateliere de artă, cluburilor sportive etc.;
 • grupează tematici care au fost abordate separat la alte târguri, dar nu atât de clar evidenţiate de către organizatori: “turism” pentru familiile cu copii mici şi foarte mici, “cărţi” pentru copiii mici şi foarte mici, “activităţi recreative” pentru copiii mici şi foarte mici, “jucării realizate manual” pentru copiii mici şi foarte mici,“alte produse realizate manual şi servicii dedicate” familiilor cu copii mici şi foarte mici;
 • etalează cât mai aproape de realitate raportul dintre cererea şi oferta de produse şi servicii adresate familiilor cu copii mici şi foarte mici;
 • la secţiunea “turism” sunt vizate în special ofertele pentru unităţi de primire care au toate avizele şi autorizaţiile la zi şi dispun de facilităţi pentru selfcooking (pentru ca turiştii să îşi poată pregăti singuri, dacă doresc, o mâncare anume pentru copil), scaune pentru servit masa bebeluşilor, sterilizatoare pentru biberoane, spaţiu verde exterior, cu jucării pentru copii SAU să se găsească în imediata apropiere a unui parc, unde copiii să aibă acces şi să se poată juca, loc de joacă amenajat în interior, jucării disponibile pentru copiii turiştilor;
 • modul nou şi atipic de prezentare a ofertelor turistice ale expozanţilor vine perfect în întâmpinarea dorinţelor vizitatorilor din grupul ţintă, fiind prevăzute cinci standuri speciale pe grupe de vârstă ale copiilor (la care vor fi prezenţi doar voluntari) şi alte standuri proprii firmelor expozante (opţionale, cu unul sau mai mulţi reprezentanţi cu ecuson ai firmei expozante, pentru a putea oferi informaţii suplimentare şi pentru a încheia contracte cu vizitatorii care vor dori acest lucru);
 • stimulează voluntariatul în rândul tinerilor, prin cooptarea îndeosebi a celor cu studii în domeniul turismului sau marketingului; pentru obiectivitatea prezentării ofertelor turistice, doar aceştivoluntari vor fi prezenţi la standurile speciale de la secţiunea “turism” pentru a discuta cu vizitatorii şi a le înmâna ofertele puse la dispoziţie de participanţii – expozanţi;
 • la secţiunea “activităţi recreative” sunt vizate ofertele de la cluburi specializate în activităţi sportive pentru copii, atât private, cât şi de stat;
 • ateliere de artă pentru copii (desen, muzică, meşteşuguri etc.);
 • influenţează favorabil percepţia oamenilor despre cum ar putea fi un târg ideal, ca proiectare, atmosferă, taxare, fidelizare, frecvenţă de desfăşurare etc;
 • toţi expozanţii vor emite bonuri fiscale sau factură şi chitanţă (după caz);
 • oferă premisele multiplicării şi dezvoltării evenimentului până la stadiul de târg permanent, local sau regional, în Bucureşti şi în alte oraşe.

Descrierea standurilor
La secţiunea “turism” vor fi două categorii de standuri:
– cinci standuri speciale, pe grupe de vârstă, la care vor fi prezenţi voluntari;
– standuri proprii, pentru acei expozanţi care doresc să aibă reprezentant propriu la târg.
La secţiunile “cărţi”, “activităţi recreative”, “jucării realizate manual”, “alte produse realizate manual şi servicii dedicate” vor fi standuri proprii. La secţiunile “cărţi” şi “activităţi recreative”, fiecare participant – expozant îşi va prezenta la stand ofertele grupate pe grupe de vârstă ale publicului vizat de firma respectivă. Pot fi prezentate la târg şi cărţi sau activităţi destinate părinţilor cu copii mici şi foarte mici.
Pentru a facilita orientarea vizitatorilor şi pentru a elimina din start eventuala problemă a lipsei de timp alocat vizitării secţiunii “turism” a târgului de către cei care vor veni împreună cu copiii mici şi foarte mici, standurile speciale sunt proiectate pe baza nevoilor acestora, astfel:
– pe grupe de vârstă:
– standul special pentru copiii de până la 1 an;
– standul special pentru copiii de 1-3 ani;
– standul special pentru copiii de 3-6 ani;
– standul special pentru copiii de 6-12 ani;
– standul special pentru copiii de peste 12 ani;
– pe categorii de destinaţii: oferte de turism pentru litoral / munte / agroturism / staţiuni balneare (pentru tratament sau agrement);
– pe ţări: turism în România / în alte ţări.

Prin urmare, fiecare stand special (din cele cinci existente) va prezenta ofertele de turism pentru familii cu copii de o anumită vârstă, pentru fiecare categorie de destinaţie, în România sau în altă ţară. Astfel, vizitatorii vor şti imediat la care stand pot găsi oferta adecvată situaţiei lor şi vor analiza eficient variantele propuse de expozanţi.
Vizitatorii care vor dori să încheie la târg contracte cu vreunul dintre participanţii – expozanţi de la secţiunea “turism”, vor putea face acest lucru dacă firma respectivă a contractat unul sau mai multe standuri proprii şi dacă este prezentă efectiv cu unul sau mai mulţi reprezentanţi cu ecuson la stand.
La fiecare stand special de la secţiunea “turism” vor fi prezenţi tineri voluntari, instruiţi anterior de către organizator şi de către participanţii – expozanţi, astfel încât să ofere obiectiv, într-un mod cât mai viu şi mai profesionist, informaţii competente necesare informării vizitatorilor cu privire la ofertele turistice disponibile şi la modalitatea de intrare în legătură cu ofertantul – expozant pentru a obţine alte detalii folositoare în luarea deciziei de a încheia un contract cu expozantul respectiv.
La secţiunea “turism”, fiecare participant – expozant are dreptul să aibă şi cel puţin un stand propriu, la care să fie prezent un reprezentant cu ecuson (sau mai mulţi, corespunzător numărului de standuri proprii contractate), pentru a oferi vizitatorilor informaţii suplimentare faţă de ce le-au transmis voluntarii de la standurile speciale şi pentru a încheia contracte cu vizitatorii care vor dori acest lucru.
Vizitatorilor extrem de grăbiţi vor avea la dispoziţie la intrare materiale standard de prezentare din partea expozanţilor, precum şi informaţii legate de organizator, participanţi, promovare online etc.

Obligaţiile participanţilor – expozanţi:
1. generale, pentru toţi participanţii – expozanţi:
– să semneze contractul cu organizatorul şi să achite integral taxa de participare până la începerea evenimentului; este acceptată şi plata în rate;
– în termen de 24 de ore de la semnarea contractului este obligatorie plata a cel puţin 45% din taxa de participare, în numerar sau prin virament;
– să prezinte oferte de produse şi de servicii conform tematicii târgului;
– să preia eventualele oferte şi alte materiale de prezentare proprii, rămase nedistribuite la târg;
– să-şi autopromoveze prezenţa la târg (suplimentar faţă de promovarea organizatorului), fiind direct interesaţi;
2. particulare, suplimentare pentru participanţii – expozanţi de la secţiunea “turism”:
– să pună la dispoziţia organizatorului şi implicit a vizitatorilor târgului ofertele specifice şi alte materiale de prezentare, după caz, la timp şi în cantităţile stabilite prin contractul de participare la târg;
– pentru a facilita observarea şi alegerea de către vizitatori, ofertele să respecte modul de organizare a standurilor speciale, respectiv să fie grupate în funcţie de criteriile menţionate în acest document de prezentare precum şi în contractul de participare;
– dacă firma participantă ca expozant optează pentru a avea cel puţin un stand propriu cu reprezentant cu ecuson, pentru a încheia contracte cu vizitatorii care vor dori acest lucru, contractele respective să fie complete, clare, transparente, fără clauze ascunse şi cu preţurile bine precizate;
– să ofere organizatorului toate informaţiile pe care le consideră necesare a fi comunicate verbal vizitatorilor de către voluntarii de la standul special la care participă ca expozant;
– să instruiască cel puţin un voluntar de la standul special la care participă ca expozant, în vederea unei prezentări cât mai bune a informaţiilor suplimentare legate de ofertele respective;
Obligaţiile organizatorului:
– să semneze contract cu fiecare expozant în parte;
– să pună la dispoziţia participanţilor – expozanţi spaţiul necesar desfăşurării evenimentului şi facilităţile stabilite prin contract;
– să promoveze cât mai bine evenimentul în mass-media, online, offline etc.;
– să comunice corespunzător cu fiecare expozant în parte;
– să asigure buna desfăşurare a târgului.
Promovarea evenimentului:
– vor fi create online pagini speciale, invitaţii la eveniment, discuţii etc.;
– vor fi realizate şi distribuite eficient materiale de prezentare a evenimentului;
– vor fi emise comunicate de presă şi vor fi invitaţi la târg reprezentanţi ai mass-media.
Activităţi conexe:
Organizatorul îşi propune realizarea a cel puţin uneia dintre următoarele activităţi:
– un interviu filmat cu un medic pediatru care se bucură de o bună reputaţie, despre:
– cum ar trebui procedat când plecăm în vacanţă cu copiii mici şi foarte mici;
– ce tip de activităţi le sunt recomandate în vacanţă copiilor mici şi foarte mici;
– alte aspecte importante referitoare la copiii mici şi foarte mici.
*acest interviu va fi redat pe perioada târgului, iar informaţiile obţinute vor fi incluse întrun pliant care va fi distribuit vizitatorilor, pe perioada târgului;
– un loc de joacă pentru copiii vizitatorilor târgului, cu acces liber;
– mici activităţi antrenante pentru copiii vizitatorilor târgului, cu participare benevolă:
– cine ştie să recite poezii, fără a se încurca la versuri?
– cine ştie să cânte şi să danseze, în acelaşi timp?
– cine ştie să deseneze o scenă din povestea preferată?
– cine ştie să povestească despre cum e cea mai frumoasă vacanţă?
*la aceste activităţi pot fi acordate premii de către expozanţi, dacă aceştia din urmă vor dori acest lucru;
– mici demonstraţii de activităţi recreative pentru copii (sportive sau de artă), efectuate de către expozanţi, dacă aceştia din urmă vor dori acest lucru.

Locul de desfăşurare a evenimentului: în Bucureşti, în Unirea Shopping Center, aripa Călăraşi, la etajul II.
Accesul se face prin aripa centrală a Unirea Shopping Center, etajul II sau prin parcarea supraterană (anexă a Unirea Shopping Center) dinspre Carrefour Unirii. Pentru vizitatorii cu cărucioare, este facilitat accesul cu ajutorul lifturilor din Unirea Shopping Center sau direct din parcarea supraterană (anexă a Unirea Shopping Center).
Data şi durata evenimentului: 1 – 14 iunie 2015, două săptămâni dedicate pregătirilor de vacanţă pentru familii cu copii mici şi foarte mici.
Taxa de participare ca expozant:
– 50 de lei/zi (nu percepem TVA), sumă fixă indiferent de numărul de standuri speciale la care se doreşte participarea ca expozant la secţiunea “turism”;
– suplimentar, 50 de lei/zi/stand (nu percepem TVA), pentru participarea ca expozant cu stand propriu şi reprezentant cu ecuson la secţiunea “turism”;
– 12 lei/zi (nu percepem TVA) pentru fiecare m 2 de stand, pentru participarea ca expozant la secţiunile “cărţi”, “activităţi recreative”, “jucării realizate manual”, “alte produse realizate manual şi servicii dedicate” familiilor cu copii mici şi foarte mici;
* dimensiunea minimă a unui stand este de 4 m2 (2 x 2 m);
* dimensiunea maximă a unui stand depinde de spaţiul disponibil;
* dotarea minimă a unui stand cuprinde o masă de 80 x 120 cm şi un scaun.
Reduceri la taxa de participare ca expozant:
– pentru contractele de participare ca expozant semnate până la data de 1 mai 2015 se acordă o reducere de 10% din taxa de participare;
– pentru plata integrală a taxei la semnarea contractului de participare ca expozant se acordă o reducere de 10% din taxa de participare;
– pentru contractarea participării ca expozant pe toată perioada târgului se acordă o reducere de 10% din taxa de participare;
– reducerile se pot cumula în limita a 20%.
Numărul de participanţi ca expozanţi LA STANDURILE SPECIALE: nelimitat.
Numărul de participanţi ca expozanţi CU STAND PROPRIU: în limita spaţiului disponibil.
Organizator: Bănulescu Marilena Întreprindere Familială, cu sediul profesional în Bucureşti, CUI 33175866, F40/2067/2014, telefoane 0727933607 (Marilena), 0726124897 (George), e-mail GMBANULESCU@GMAIL.COM.

Material semnat de organizatorii evenimentului, Bănulescu Marilena si George

0 Comentarii

Elefantul Toyo nu a găsit nici un comentariu

Ne pare rău, dar cineva a luat toate comentariile și a fugit cu ele, sau poate nimeni nu a comentat !

Poți fi tu primul lasă un comentariu !

Scrie comentariu

Warning: Illegal string offset 'rules' in /customers/d/4/9/stiripentrucopii.com/httpd.www/wp-content/themes/reganto-theme/functions/filters.php on line 154 Warning: Illegal string offset 'rules' in /customers/d/4/9/stiripentrucopii.com/httpd.www/wp-content/themes/reganto-theme/functions/filters.php on line 155 <

Banner
Banner
Banner
 

Reclamă

Calendar

septembrie 2019
L Ma Mi J V S D
« aug.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30